lnwshop logo

เก็งแนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

เก็งแนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
หมวดหมู่ แนวข้อสอบ ท้องถิ่น อปท อบต อบจ เทศบาล
ราคา 399.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 9 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
 

((( NEW )))  แนวข้อสอบ  นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
((( SHEET )))  ติวสอบ  นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
((( PDF )))  หนังสือสอบ  นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
((( HOT )))  เปิดสอบ  นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

    แนวข้อสอบ  นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

1 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
2 แนวข้อสอบความหมายและลักษณะของการพัฒนาชุมชน
3 แนวข้อสอบทฤษฎีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
4 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2548
8 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
9 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
10 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
11 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
MP3 กฎหมายท้องถิ่น 3 ฉบับ

**หนังสืออ่านสอบ/ติวข้อสอบปีล่าสุด/คู่มือเตรียมสอบ//แนวข้อสอบจากสนามสอบจริง
**รวมสุดยอดที่เด็ดเทคนิคการทำข้อสอบ/เฉลยแนวข้อสอบ

 (( ข้อสอบมี 2 แบบ ))
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ) 
******ไฟล์ PDF จัดส่งทางอีเมลล์ ไม่เสียค่าจัดส่ง******
2. หนังสือ+MP3 ราคา 679 บาท (ส่งฟรี EMS พร้อม MP3 บรรยายต่างๆ) 
******หนังสือจัดพิมพ์ใหม่ทุกครั้ง ไม่พิมพ์ค้างสต๊อก จัดส่งฟรีทางไปรษณีย์******
 
++++++เราจะอัปเดตใหม่ทุกครั้งที่เปิดสอบ +++++++
 >>>>มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า<<<< 
(((((( โปรดระวังพวกซื้อไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต ))))))  
 
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 093-4903924 Line : 093-4903924 
 
สั่งซื้อแนวข้อสอบ 


 

- แบบไฟล์สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
- แบบหนังสือ ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ     ราคา 679 บาท
 
ชำระสินค้าและบริการ  
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้โลตัส ขอนแก่น เลขที่บัญชี 021-3-48243-2 ชื่อบัญชี น.ส วารุณี ทองยศ
 
**โอนเงินแล้ว แจ้งเวลา จำนวนเงิน และธนาคารที่โอน พร้อมอีเมล์ หรือที่อยู่มาที่ โทร 093-4903924  Line : 093-4903924 **
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น อปท. อบจ. อบต. เทศบาล
 
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก. 31 มกราคม 2540
ข. 31 มีนาคม 2540
ค. 31 พฤษภา 2540
ง.  31 ตุลาคม 2540
ตอบ ข้อ ง. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 31 ตุลาคม 2540
 
2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ให้ใช้บังคับเมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ค. ตั้งแต่ 90 วันนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. ตั้งแต่ 180 วันนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ ข. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ให้ยกเลิกกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498
ข. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 93 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515
ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2523
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499
4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2506
5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2509
6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2510
7) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2511
8) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2511
9) ประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 93 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515
10) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2521
11) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2523
 
4. คำว่า “ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น” ตามความหมายในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 หมายความว่า
ก. เทศบาล สุขาภิบาล
ข. องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
ค. ราชการส่วนท้องตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
“ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น นอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
5. บุคคลใดรักษาการแทนตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ก. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ ก. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
มาตรา 6 ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้แล้วให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ประกาศ  และระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
 
6. ผู้รักษาการแทนตามพระราชบัญญัติบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีอำนาจออกกฎหมายฉบับใด
ก. กฎกระทรวง
ข. ประกาศ
ค. ระเบียบ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
 
7. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามข้อใดต่อไปนี้
ก. จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ข. จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ค. จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง เลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา 9 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อมห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการหรือที่ปรึกษาท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
 
8. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. จังหวัดใดมีราษฎร ไม่เกิน 500,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 24 คน
ข. จังหวัดใดมีราษฎร เกิน 500,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 30 คน
ค. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 36 คน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเกณฑ์จำนวน
ราษฎรแต่ละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกินห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ยี่สิบสี่คน จังหวัดใดมีราษฎร เกินห้าแสนคน แต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบคน จังหวัดใดมีราษฎรเกิน
หนึ่งล้านคน แต่ไม่เกินหนึ่งล้าน
ห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบหกคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคน แต่ไม่เกินสองล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบสองคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไป ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบแปดคน
 
9. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกำหนดคราวละกี่ปีนับจากวันเลือกตั้ง
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5
ตอบ ค. 4
มาตรา 10 อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกำหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
 
10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดติดต่อกันโดยไม่มีสาเหตุ
ข. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ราษฎรมีสิทธิเลือกในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
มาตรา 11 สมาชิกภาพของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมสิ้นสุดลง เมื่อ
1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2) ตาย
3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
5) เป็นผู้มีส่วนได้เสียว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นกระทำ
6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 วรรคสอง
7)  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา และมติดังกล่าวต้องคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ให้สมาชิกสภาพสิ้นสุดนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ
8) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กรุงเทพ สาขาหัวหมาก ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนรามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขารามคำแหง ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

หมวดหมู่สินค้า

NEW PRODUCTS

ติดต่อเรา

0934903924

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม69,427 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด43,470 ครั้ง
เปิดร้าน22 ธ.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท18 ส.ค. 2561

ค้นหารหัสพัสดุ

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

ติดตามสินค้า

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านจำหน่ายศูนย์หนังสือสอบราชการ
ร้านจำหน่ายศูนย์หนังสือสอบราชการ
www.sheet-online.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก