lnwshop logo

บทความ

แจ้งข่าว เปิดสอบ กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 17 อัตรา สมัครด้วยตนเองวันที่ 25 - 29 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 วันที่ผ่านมา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 17 อัตรา สมัครด้วยตนเองวันที่ 25 - 29 กันยายน 2560 ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 -นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา -เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 3 อัตรา -เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2…
(ประกาศ)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) จำนวน 15 อัตราสังกัดสำนักงานศาลปกครอง สมัครทางอินเตอร์เน็ต 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) จำนวน 15 อัตราสังกัดสำนักงานศาลปกครอง สมัครทางอินเตอร์เน็ต 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลป…
[เปิดสอบ]กรมทางหลวง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุราชการ ตำนแห่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 110 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมทางหลวง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุราชการ ตำนแห่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 110 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 1…
[เปิดสอบ]สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 26 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 26 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2560 ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานสล…
(เปิดสอบ)สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพ…
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) จำนวน 71 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 22 - 30 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) จำนวน 71 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 22 - 30 สิงหาคม 2560 ประกาศกรมชลประทาน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) 1.เจ้าพนักงานธุรการ : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ…
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สำหรับปฏิบัติงานใน สบน. 18 อัตราวันที่ 4 - 17 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) กระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สำหรับปฏิบัติงานใน สบน. 18 อัตราวันที่ 4 - 17 สิงหาคม 2560 ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1.ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน 13,500 บาท ได้รับปร…
[[เปิดสอบท้องถิ่น]]2560 จำนวน 21,605 อัตรา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
[[เปิดสอบท้องถิ่น]]2560 จำนวน 21,605 อัตรา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560: เอกสานแนบ ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานราชการท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบท้องถิ่น 2…
เปิดรับสมัคร สอบตำรวจดับเพลิง 183 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิ ม.6) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้น
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
เปิดรับสมัคร สอบตำรวจดับเพลิง 183 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิ ม.6) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ตำแหน่ง ผบ.หมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่ดับเพลิง ในสังกัด บช.ตชด 1. ออกประกาศรับสมัครทาง http://www.policeadmission.org/ วันที่ 20 - 26 ก.ค.60 2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 27 ก.ค. - 18 ส.…
[เปิดสอบ] กรมการปกครอง เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 93 อัตรา ถึง 4 สิงหาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดพิจิต จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดชลบุรี
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
[เปิดสอบ] กรมการปกครอง เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 93 อัตรา ถึง 4 สิงหาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดพิจิต จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดชลบุรี ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน27 อัตรา อัตราเงินเดือน…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 101 บทความ

หมวดหมู่สินค้า

NEW PRODUCTS

ติดต่อเรา

0934903924
facebook

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม52,843 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด31,654 ครั้ง
เปิดร้าน22 ธ.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท25 ก.ย. 2560

ค้นหารหัสพัสดุ

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

ติดตามสินค้า

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านจำหน่ายศูนย์หนังสือสอบราชการ
ร้านจำหน่ายศูนย์หนังสือสอบราชการ
www.sheet-online.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
Go to Top